G.K IN TAMIL 21

 # தேன் கூட்டில் லார்வாக்களுக்கு அளிக்கப்படும் உணவு – ராயல் ஜெல்லி
# இரத்த சோகைக்குக் காரணமான வைட்டமின் – வைட்டமின் பி12
# பெரியவர்களுக்கு வைட்டமின் டி குறைவினால் வரும் குறைநோய்
ஆஸ்டியோ மலேஷியா

# தண்டு எத்தகைய ஒளிநாட்டம் கொண்டது – நேர் ஒளி நாட்டம்
# விதையின் எப்பகுதி தண்டாக வளர்கிறது – முளைக்குருத்து
# பின்னுக்கொடிக்கு எடுத்துக்காட்டு – வெங்காயம்
# வறண்ட நிலத்தாவரம் – சப்பாத்திக்கள்ளி
# இலைகள் முட்களாக மாறியுள்ள தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
சப்பாத்திக்கள்ளி
# தூண் வேர்கள் கொண்ட தாவரம் – ஆலமரம்
# சவுக்கில் இலைகள் எவ்வகை மாற்றமடைந்துள்ளன – செதில் இலைகளாக
# மறுசுழற்சி செய்யும் விலங்கினம் – மண்புழு
# இரப்பர் மரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – ஹீவியா பிரேசிலியன்சிஸ்
# சிகரெட் புகையில் காணப்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு பொலோனியம் – 210
# DDT என்பது ஒரு பூச்சிக்கொல்லிக்கு ஒர் உதாரணமாகும்.
# வேறுபட்ட முனைகளை அருகில் எடுத்துச் சென்றால் நிகழுவது – ஈர்க்கும்.
# வெலாமன் திசு தாவரத்தில் காணப்படுவது – வாண்டா
# உமிழ்நீரில் காணப்படும் நொதி – டயலின்
# பச்சையமுள்ள பல செல் தாவர உயிரிகள் எந்த வகையைச் சேர்ந்தது
பிளாண்டே
# பச்சையமற்ற தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – அகாரிகஸ்
# இரு வாழ்விற்கு எடுத்துக்காட்டு – தவளை
# ஆந்த்ராக்ஸ் நுண்ணுயிரிகளைக் கடத்துவது – ஈ
# ஆணிவேரின் மாற்றத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு – பீட்ரூட்
# கரையாத உணவுப் பொருள் கரையும் எளிய பொருளாக மாற்றப்படும் நிகழ்ச்சி – செரித்தல்
# சல்லிவேர்த் தொகுப்பு காணப்படும் தாவரம் – கரும்பு
 # இந்தியர்களே ஆரம்பித்த முதல் வங்கி எது ?
பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்
# இந்தியாவில் எந்த நகரில் அரண்மனைகள் அதிகம் உள்ளன?
கொல்கத்தா
# ஹாலந்து நாட்டின் முந்தைய பெயர் என்ன ?
நெதர்லாந்து
# மிகச்சிறிய தேசியக்கீதம் பாடப்படும் நாடு எது ?
ஜப்பான்
# உலகின் மிகப்பெரிய சமுத்திரம் எது ?
பசிபிக் பெருங்கடல்
# மூன்று தலைநகரங்களை கொண்டுள்ள நாடு எது ?
தென்ஆப்பிரிக்கா
# பிளாஸ்டிக்-ல் பாலம் கட்டியுள்ள நாடு எது ?
ஸ்காட்லாந்து
# இந்தியாவின் முதல் பெண் மேயர் யார் ?
தாரா செரியன்
# நீரில் அதிகமாக கரையும் வாயு எது ?
அமோனியா
# நீருக்குள் பறக்கும் பறவைஎது ?
பெங்குயின்
# கைபர் கணவாயின் நீளம் என்ன ?
33 மைல்கள்
# கிரகங்களில் வேகமாகச் சுழலக்கூடியது எது ?
வியாழன்
# பச்சையம் இல்லாத தாவரம் எது ?
காளான்
# சோதனைக்குழாய் மூலம் எருமைக்கன்றை உருவாக்கியநாடு எது ?
இந்தியா
# மனித உரிமை தினம் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது ?
டிசம்பர்
# நீந்தத் தெரியாத மிருகம் எது ?
ஒட்டகம்
# எகிப்தின் வெள்ளைத் தங்கம் எது?
பருத்தி
# எல்லோரா குகைகள் அமைந்துள்ள நாடு எது?
அவுரங்காபாத்
# இந்தியாவின் பெரிய நகரம் எது ?
கொல்கத்தா
# மிக உயரமான எரிமலை எது ?
கேடபாக்சி
# கங்காரு தாவும் தூரம் எவ்வளவு ?
15 அடி
# இடிதாங்கியை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?
பெஞ்சமின் ஃபிராங்க்ளின்
# ஆயுள் முழுவதும் மாறாதது எது?
ரத்தவகை
# பெல்ஜிய விமான சர்வீஸின் பெயர் என்ன?
சபீனா
# பிராகிருதமும் தமிழும் கலந்த மொழி எது?
தெலுங்கு மொழி