தமிழகத்திலுள்ள மலைவாழிடங்கள்

  தமிழகத்திலுள்ள மலைவாழிடங்கள்
ஊட்டி
கொடைக்கானல்
குன்னூர்
கோத்தகிரி
ஏற்காடு
ஏலகிரி
வால்பாறை