பொது அறிவு தகவல்கள்

1) உலகில் உள்ள பறவைகளில் மிகப்பெரியது எது?
1) கோழி2) தீக்கோழி3) மயில்4) மைனா
2) வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாத கோள்?
1) புதன்2) வியாழன்3) யுரேனஸ்4) சனி
3) ஜப்பானின் தலைநகர்?
1) சிக்காக்கோ2) டெல்லி3) கனடா4) டோக்கியோ
4) பாம்பு எதன் மூலம் வாசனையை உணர்கிறது?
1) தோல்2) கண்3) நாக்கு4) மூக்கு
5) திரை அரங்குகளே இல்லாத நாடு?
1) பாகிஸ்தான்2) பூட்டான்3) சவுதி அரேபியா4) சோமாலியா
6) உலகில் மிக நீண்ட நாள் வாழும் மிருகம்?
1) யானை2) பாம்பு3) சிங்கம்4) முதலை
7) எந்த கண்டத்தில் கங்காரு, பனிக்கரடி உள்ளது ?
1) கனடா2) அமெரிக்கா3) அவுஸ்திரேலியா4) சீனா
8) நள்ளிரவு சூரியன் உதிக்கும் நாடு ?
1) சுவீடன்2) பிரான்ஸ்3) இங்கிலாந்து4) நோர்வே
9) உலகிலேயே உயரமான சிகரம் ?
1) எவரெஸ்ரட்2) இமயமலை3) சகாரா4) சிவனொலிபாதமலை
10) மரத்தின் கிளைகளிலிருந்து வேர்களைத் தோற்றுவிக்கும் தாவரம் ?
1) அரசமரம்2) வேம்பு3) ஆலமரம்4) வில்வமரம்