அடைமொழி | சான்றோர்கள்

வ.எண்  அடைமொழி சான்றோர்கள்
1 தமிழ்நாட்டு பெர்னாட்ஷா -  மு. வரதராசனார் 
2 நாடகத் தந்தை -  பம்மல் சம்பந்த முதலியார்
3 நாடகத் தலைமை ஆசிரியர் -  சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 
4 தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா -  அறிஞர் அண்ணா
5 தமிழ்நாட்டின் மாப்பசான் -  ஜெயகாந்தன்
6 புரட்சி கவிஞர், இயற்கை கவிஞர் -  பாரதிதாசன்
7 கவிமணி -  தேசிய விநாயகம் பிள்ளை
8 குழந்தைக் கவிஞர் -  அழ. வள்ளியப்பா
9 தொண்டர் சீர்பரவுவார் -  சேக்கிழார் 
10 கவிச்சக்ரவர்த்தி -  கம்பன்
11 விடுதலைக்கவி , தேசியக்கவி -  பாரதியார்
12 தமிழ்த்தென்றல் -  திரு.வி.க.
13 ஆளுடை நம்பி -  சுந்தர்ர்
14 ஆட்சி மொழிக் காவலர் -  இராமலிங்கனார்
15 கிருத்துவக் கம்பர் -  எச்.ஏ. கிருஷ்ணபிள்ளை
16 இரா. பி. சேதுபிள்ளை -  சொல்லின் செல்வர்
17 மூதறிஞர் -  இராஜாஜி
18 பேரறிஞர் -  அண்ணா
19 பகுத்தறிவுப் பகலவன் -  பெரியார்
20 செக்கிழுத்த செம்மல் -  வ.உ.சி.
21 தசாவதானி -  செய்குத் தம்பியார்
22 இசைக்குயில் -  எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமி
23 மொழி ஞாயிறு -  தேவநேயப் பாவாசர்
24 பாவலேறு -  பெருஞ்சித்தரனார்
25 கல்வியிற் பெரியவர் -  கம்பர்
26 சிறுகதை மன்னன் -  புதுமைபித்தன்
27 திருவாதவூரார் -  மாணிக்க வாசகர்
28 முத்தமிழ் காவலர் -  கி.ஆ.பெ. விசுவநாதம்